ANBI

belang van 1
belang van 1
belang van 2
belang van 2
belang van 3
belang van 3
belang van 4
belang van 4

Statutaire Naam:
Stichting het Spectrum

RSIN of fiscaal nummer:
864335994

Financiële verantwoording:
Begroting in hoofdlijnen

Overige documenten:
Hoofdlijnen beleidsplan

Titel:
Kengetallen Podium 2019 t/m 2022

Postadres:
Steeg 9
5482 WN  Schijndel
Telefoon: 073 5441441

Website:
www.spectrumschijndel.nl

Algemeen mailadres:
info@spectrumschijndel.nl

Doelstelling:
1. Het organiseren samen met de partners van de Stichting van culturele programma’s in de Gemeente Meierijstad en specifiek in Schijndel in het Spectrum zowel waar het de professionele kunsten als de amateurkunsten en educatie betreft.
2. Stichting het Spectrum heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleid zijn weergegeven in het bijgevoegde beleidsplan 2023-2026 Inkomsten worden verkregen uit gemeentelijke subsidies, huurinkomsten vaste bewoners, huurinkomsten incidenteel en horeca.
De omvang, het verloop en het beheer van de financiële middelen wordt jaarlijks weergegeven in een door een accountant gewaarmerkte jaarrekening.

Samenstelling bestuur:
Dhr. J.C. van de Wiel – voorzitter
Mevr. M.M. van Geenhuizen – penningmeester/secretaris

Het bestuur:
Bestuursleden ontvangen alleen vacatiegeld.

Het personeel volgt:
CAO Horeca.