Reinier van Arkel

Buiten
Naamloos

Even voorstellen
Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Het kan lastig zijn om goed voor zichzelf te zorgen of de dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden. Beschermd wonen begeleidt mensen in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Belangrijk is hierbij dat de regie van de cliënt versterkt wordt. Welke woonvorm het best bij de cliënt past is afhankelijk van de indicatie, de mate van beperking, de psychiatrische problematiek en de woonwensen. Er zijn mogelijkheden voor zelfstandig wonen of in een groep wonen. U komt in aanmerking voor Beschermd wonen thuis als u 18 jaar of ouder bent en de psychiatrische problematiek voldoende gestabiliseerd is. Het team van Beschermd wonen coördineert de zorg in samenwerking met huisartsen, het sociaal wijkteam, de thuiszorg, sociale werkbedrijven, zorgboerderij, of een andere vorm van dagbesteding. U krijgt hulp bij het wonen, levensonderhoud en het verwerven van sociale vaardigheden. Het is mogelijk 24 uur per dag hulp in te schakelen. Beschermd wonen kan een passende woonvorm voor u zijn, maar ook een overgangsfase naar een zelfstandig leven in de maatschappij.

Bereikbaar
Wij zijn alle dagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur. Wenst u face to face contact, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Contact
Reinier van Arkel (Beschermd wonen)
Bezoekadres: Steeg 9, 5482 WN, Schijndel
Postadres: Postbus 10150, 5260 GB Vught
Telefoonnummer: 073-6585111
E-mailadres: entree@reiniervanarkel.nl
Website: www.reiniervanarkel.nl

Waar te vinden in ’t Spectrum?
Als u de draaideur door bent, neem dan de linker trap ( of de lift op het Pleincafé).
Bovenaan de trap gaat u links af en rechts om de hoek vindt u ons kantoor.