VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

00panorama
00panorama
Kindjes
Kindjes

Even voorstellen
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Brabant en Limburg. Onze professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot zelfredzaamheid. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zet zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, met en zonder status, door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in de regio. Daarnaast zoekt zij naar middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een succesvolle integratie en participatie en het vergroten van de draagvlak voor deze doelgroep in de maatschappij. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland laat zich leiden uit de beginselen van de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens.

Reguliere openingstijden
Kantoor: Maandag t/m donderdag van 09:00 – 17:00 uur. Vrijdag van 09:00 – 13:00 uur.
Spreekuur: Maandag en donderdag van 12:00 – 14:00 uur. Overige tijden op afspraak.
 
Contact
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Bezoekadres: Steeg 9i, 5482 WN, Schijndel
Postadres: Steeg 9i, 5482 WN, Schijndel
Telefoonnummer: 073-6894961
E-mailadres: schijndel@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

Waar te vinden in ’t Spectrum?
Als u de draaideur door bent neemt u de rechtertrap omhoog (of maak gebruik van de lift op het Pleincafé). U loopt rechtdoor en meteen links de gang in. Direct na de klapdeuren vindt u aan uw rechterhand het kantoor van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.